TILAUSKOREOGRAFIAT

Tilauskoreografia suunnitellaan toivotun teeman, ydinasian tai tunnelman mukaan. Aihe sovitetaan aina kulloiseenkin tilaan kiinnittämällä huomiota kokonaisuuteen: yleisön ikärakenteeseen, tilan muotoon, katsojamäärään, valaistukseen sekä moneen muuhun yksityiskohtaan. Onnistunut esitys vaatii hyvän suunnittelun. Tilauskoreografia on tehokas keino tuoda esiin yrityksen tuotteita ja arvoja. Koreografian avulla voidaan kuvittaa yrityksen historiaa tai tulevaisuuden näkymiä ennen näkemättömällä tavalla!
Tanssija